Welk type energieconsument ben jij?

2020-12-21

De energiemarkt is complex en ondoorzichtig. Je wordt vrijwel dagelijks geconfronteerd met honderden tarieven van tientallen leveranciers. Gas en elektriciteit, piek en dal, vast of variabel … Een ondoordringbaar kluwen. Maar hoe maak je in die chaos de beste keuze? Wij vertellen je niet alleen hoe, maar vertellen je ook waarom die aanpak bij je past.

2019 was een recordjaar: de VREG stelde vast dat 20,5% van de gezinnen van elektriciteitsleverancier en 22,6% van gasleverancier veranderde. Wat is hier de zeer verrassende conclusie? Bijna 80% van de gezinnen verandert niet van leverancier alhoewel we allemaal weten dat dit een forse besparing kan opleveren. Vandaar het advies: ken jezelf. Tot welke consumentengroep behoor je en hoe ga je daarmee om?

 

Er zijn 3 verschillende soorten consumenten wanneer het op energie aankomt:

 1.  De zeer prijsbewuste, punctuele consument

  Je volgt de markt en je contractsituatie nauwgezet op. De einddatum van jouw contract staat met rood in jouw agenda aangeduid en je volgt scherp de korte en lange termijn prijsevolutie. Ook de promoties van de leveranciers ontgaan je niet. Bovendien heb je er geen probleem mee enkele keren per jaar van leverancier te wisselen. De belangrijkste hulptool die de markt jou aanreikt zijn de prijsvergelijkers van de VREG en Test-Aankoop.

  De VREG en Test-Aankoop stellen die vergelijkingstool ter beschikking om de verschillen tussen de energieleveranciers op de markt in kaart te brengen. Deze data kan je matchen met de overige marktinformatie die je uit verschillende hoeken hebt verzameld om de juiste beslissing te nemen. Voordeel is dat je contracten de markt volgen, nadeel is uiteraard dat je over de kennis moet beschikken en dat dit veel tijd vraagt.

 

 1. De impulsieve consument

  Je verandert sporadisch van energieleverancier op basis van toevallige gebeurtenissen. Verschillende zaken kunnen je daartoe aanzetten: een onverwacht hoge afrekeningsfactuur, een bepaalde promotieaanbieding, de installatie van zonnepanelen, een kennis die je een contract aanbiedt … Te veel om op te noemen. Opvallend is dat dit zeer sporadisch gebeurt, zo’n 1 à 2 keer per 10 jaar, en dat de beslissing minder gebaseerd is op rationele argumenten.

  De markt heeft verschillende manieren om je op die manier te verleiden: reclame, deur aan deurverkoop, shop-in-shop aanbiedingen. Voordeel is dat je weinig hoeft te doen behalve een contract te tekenen, nadeel is vaak dat het hier vaak om relatief dure contracten gaat. De laatste check van Test-Aankoop rond dergelijke shop-in-shop contracten was overigens niet echt positief.

 

 1. De passieve consument

  Geen paniek: de kans is zeer groot dat je, net als 80% van de gezinnen, tot deze groep behoort. Je verandert nooit van energieleverancier en je contract wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Je bent je ervan bewust dat je geld kan besparen door de opvolging van jouw contract maar je hebt noch de tijd, noch de kennis, noch de interesse om het te doen. Eindelijk heeft de markt nu ook een hulpmiddel dat je voor eens en voor altijd beschermt tegen de voortdurende stilzwijgende verlenging van jouw energiecontract. Je hoeft slechts eenmaal vijf minuten tijd te nemen en je wordt altijd, jaar na jaar, geholpen, dankzij Gaele. 

Wat is Gaele?

Gaele is een eenvoudig, online platform waar je jouw gegevens achterlaat. Aan de hand van jouw persoonlijke situatie onderzoekt Gaele wat wanneer voor jou het beste is. De kracht van het getal, de kennis waarmee beslissingen worden genomen en het label van Test-Aankoop zijn uitstekende argumenten om je er meteen voor in te schrijven. Resultaat: je hebt steeds een uitstekend contract waardoor je minder betaalt aan energie en je investeert – na inschrijving – geen tijd meer in je energiecontract. Met Gaele bespaar je tijd, zorgen én geld.

De algemene conclusie is duidelijk: zelfkennis is de sleutel! Tot welke consumentengroep behoor jij?


Ben je helemaal klaar om je energiecontract over te laten aan Gaele? Neem even de tijd om je gegevens in te vullen, wij doen de rest!