Je energiefactuur begrijpen, dat doe je zo

Je energiefactuur onder de loep

Je energiefactuur begrijpen, het lijkt soms titanenwerk. Bladzijden lang, moeilijk te ontcijferen, kleine lettertjes … En de honderden verplichte vermeldingen erop maken het lezen ook niet makkelijker. Je zou voor minder door de bomen het bos niet meer zien. Daarom nemen we hier zo’n factuur onder de loep. Want wie wil nu niet weten waar het geld dat je betaalt naartoe gaat?

Je betaalt niet alleen je energieleverancier

De prijs die je moet betalen op je energiefactuur is niet alleen voor het gas en de elektriciteit die je hebt verbruikt. Er zijn ook kosten voor het gebruik van de netten (distributie en transport) en allerhande heffingen en toeslagen. Concreet betekent dit dat je geld eigenlijk naar drie verschillende partijen gaat: je energieleverancier, de netbeheerders en verschillende overheden. Het is interessant te weten hoeveel geld (in %) er ongeveer naar welke partij gaat. De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) bestudeerde de energiefactuur van een gemiddeld gezin en we bespreken de resultaten hieronder.

Over de energiekost

De energiekost is het bedrag dat je betaalt aan je energieleverancier. Die kost bestaat uit verschillende onderdelen: (1) de prijs die je betaalt voor gas en elektriciteit, (2) de winstmarge van de leverancier, (3) je vaste vergoeding of abonnementskost en (4) de kosten voor groene stroom en warmtekrachtkoppeling. Volgens de studie van VREG gaat bij een gemiddeld gezin bijna 36,5% van de totale elektriciteitskosten en 55,5% van de totale aardgaskosten naar de energieleveranciers.

Kosten voor het gebruik van de netten

Energie moet vervoerd en verdeeld worden. Ook daar hangt een prijskaartje aan: transportnet- en distributietarieven. Met de transportnettarieven betaal je Elia en/of Fluxys. Je betaalt Elia voor het vervoer van elektriciteit over hun hoogspanningsnet en/of je betaalt Fluxys voor het transport van aardgas over zijn hogedruknetwerk. Voor een gemiddeld gezin lopen die kosten op tot bijna 6% van de totale kosten voor elektriciteit en zo’n 2,7% van die voor aardgas.

Een andere grote kost zijn de distributienettarieven. Die betaal je aan Eandis of Infrax. Eerst en vooral betaal je distributienettarieven voor het vervoeren van elektriciteit of aardgas tot bij je thuis. Maar je betaalt eveneens voor het aanleggen van nieuwe elektriciteitskabels en aardgasleidingen en voor het onderhoud ervan. Openbaredienstverplichtingen zijn ook voor jouw rekening, zoals de toekenning van premies en de aankoop van certificaten. Dit alles samen maken van de distributienettarieven een grote brok van je energiefactuur. Volgens VREG komen deze tarieven voor een gemiddeld gezin bijna neer op 39% van je elektriciteitsfactuur en bijna 22% van je aardgasfactuur. Voor elektriciteit is dat dus in dit geval meer dan de eigenlijke energiekost.

Heffingen en toeslagen: geld voor de overheid

Een ander onderdeel van je energiefactuur zijn de heffingen en toeslagen. Die betaal je aan de federale en Vlaamse overheid. De heffingen bestaan uit (1) de energiebijdrage, (2) de federale bijdrage en (3) de bijdrage voor het Energiefonds. De heffingen komen neer op bijna 2% van de totale energiefactuur en bijna 3% van de totale aardgasfactuur. Verder is er de btw die nog betaald moet worden. In het specifieke geval dat VREG bestudeerde ging het voor elektriciteit en aardgas om ongeveer eenzelfde percentage van de totale factuur: zo’n 17,20%.

Eenvoudigere facturen op komst

Er is goed nieuws! Binnenkort zullen de energiefacturen beter leesbaar worden. Zo zullen de meest essentiële gegevens van de energiefactuur op twee bladzijden staan. Leveranciers zullen de verplichte gegevens moeten weergeven in samenhorende rubrieken, zodat de consument makkelijker kan vergelijken. De Belgische energieministers en federaal minister van Consumentenzaken Krist Peeters hebben het hierover op een akkoordje gegooid. De eenvoudigere factuur zou er komen in de loop van 2019.

Wil je nooit nog te veel betalen voor energie? Zonder je hoofd te moeten breken over die ingewikkelde factuur? En zonder leveranciers te vergelijken? Laat Gaele de zaakjes voor je regelen. Meld je aan op gaele.be. Zo ben je zeker dat Gaele je binnenkort het voor jou interessantste tariefplan op de markt aan je voorstelt.

2018-10-31

Waarom registreren bij Gaele?

Zorgeloze leverancierswissel

Milieubewuste keuzes

Nooit meer stilzwijgend verlengd

Wist je dat …

Betaal niet teveel omdat het “makkelijker” is en laat het beheren aan ons over, zonder enige kosten! Schrijf je snel in:

Aanhef *