Warmtepompen voor uw verwarming

Warmte uit een externe bron

De warmtepomp voor verwarming is een verwarmingsinstallatie die op elektriciteit werkt, met als specifiek kenmerk dat hij warmte uit een externe bron haalt om die vervolgens op hogere temperatuur af te geven en zo de woning in haar verwarmingsbehoeften te voorzien. Die techniek haalt een hoog rendement.

De warmte kan voornamelijk van drie bronnen afkomstig zijn: het grondwater, de bodem of de buitenlucht. De diverse systemen zijn echter niet in alle omstandigheden toepasbaar. Zo is een systeem dat zijn warmte uit grondwater haalt, veeleer zeldzaam. Om warmte uit de bodem te kunnen halen, moet er dan weer diep worden geboord of moet een omvangrijk buizennet in de grond worden aangebracht. Het spreekt vanzelf dat dit niet bij elke woning een optie is. Het type warmtepomp dat warmte uit de buitenlucht haalt, is praktisch het meest geschikt voor een veralgemeende toepassing. Bovendien liggen de kosten voor de installatie een stuk lager dan bij de andere warmtepompsystemen. Nadeel is dan weer dat het rendement van zo’n warmtepomp over een heel jaar genomen, een stuk lager ligt dan wanneer die uit de bodem wordt gehaald.

Concreet kunnen we vier systemen onderscheiden.

Warmte uit de grond via een horizontaal leidingennet

Er kan warmte uit de grond worden geput via een horizontaal leidingennet dat op geringe diepte (80 tot 100 cm) wordt aangebracht. Voor een doorsneewoning moet u rekenen op een oppervlakte van 200 à 500 m². Op geringe diepte schommelt de temperatuur van de bodem volgens de seizoenen. Dit systeem is wel goedkoper dan een verticale sonde, waarvoor diep wordt geboord.

Cras vel sagittis nisl. Aliquam erat volutpat.

Warmte uit de grond via een verticale sonde

Op grotere diepte is de temperatuur in de grond vrij constant. U kunt de warmte ervan benutten door diep te boren (net zoals dat gebeurt om warmte uit grondwater te halen). Zo'n boring is wel een dure zaak. Het voordeel van dit soort installatie is dan weer dat dit doorgaans kan op een beperkte ruimte, anders dan bij een horizontaal leidingennet dat een ruime oppervlakte vereist.

Cras vel sagittis nisl. Aliquam erat volutpat.

Warmte uit de buitenlucht

Warmte uit de lucht halen lijkt ideaal: de lucht is onuitputtelijk en overal beschikbaar en er is weinig plaats voor nodig. De units die vaak buiten worden geplaatst, ogen soms wel minder fraai en kunnen lawaai maken. Bovendien kan de temperatuur van de buitenlucht erg schommelen. Meer nog, de lucht is net het koudst wanneer de behoefte aan warmte binnen het grootst is.

Cras vel sagittis nisl. Aliquam erat volutpat.

Warmte uit het grondwater

Grondwater heeft een constante temperatuur van ongeveer 10°C en vormt eigenlijk een ideale warmtebron. Maar grondwater is niet bij iedereen beschikbaar, of toch niet op een redelijke diepte. Bovendien is diep boren duur. Veelal moet u ook een toelating krijgen om van dit kostbare water gebruik te maken. Eventueel kan het gebeuren dat u hiervoor zelfs een taks moet betalen.

Cras vel sagittis nisl. Aliquam erat volutpat.

2017-05-30

Waarom registreren bij Gaele?

Zorgeloze leverancierswissel

Milieubewuste keuzes

Nooit meer stilzwijgend verlengd

Wist je dat …

Betaal niet teveel omdat het “makkelijker” is en laat het beheren aan ons over, zonder enige kosten! Schrijf je snel in:

Aanhef *